banner prezentare

Bine ați venit!

Proiect: Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a microregiunii Țara Oașului

Beneficiar: Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului

Decizia de finanțare: Nr. D19100000011563200002/30.12.2015

Proiect cofinantat prin: Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020, masura 19 - Dezvoltare locala LEADER

Perioada: 30.12.2015-28.03.2016

Valoarea proiectului: 16.065 euro/ 71.216,14 lei

ANUNT  LANSARE PROIECT

Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului, anunță lansarea implementării proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a microregiunii Țara Oașului”. Proiectul este finanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020), Masura 19 – dezvoltare locala LEADER.

Perioada de implementare este de trei luni, începând cu 30 decembrie 2015 până în 28 martie 2016.

Obiectivul proiectului vizează creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală. În acest sens se vor desfășura în principal activități de informare și animare ateritoriului, de promovare a parteneriatului și masurii LEADER în rândul comunităților locale, activități de consultare și de lucru în cadrul unor grupuri organizate din principalii actori locali în vederea elaborării strategiei.

Activitatile proiectului:

ü  13 actiuni de animare,

ü  13 intalniri publice de informare,

ü  3 intalniri in grupuri de lucru tematice,

ü  3 consultari cu parteneriatul,

ü  Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala

Beneficiarii indirecți ai proiectului:

  1. participanții la acțiunile de animare – 450 de persoane,
  2. participantii la acțiuni de informare – 195 de persoane,
  3. participantii la  acțiuni de consultare – 42 de persoane
  4. participantii la grupuri de lucru tematice – 28 de persoane;
  5. localitățile sprijinite, care fac obiectul proiectului: 13 localitati – comunele Tarna Mare, Bătarci, Turt, Calinesti Oas, Gherta Mica, Orasu Nou, Racsa, Vama, Cămârzana, Tirsolt, Certeze, Bixad si orasul Negresti Oas;
  6. Numărul total de locuitori aferent teritoriului vizat de proiect este: 61.062 locuitori.

Persoane de contact:

Maria Turtureanu, director executiv al Asociației GAL Țara Oașului, Mobil: 0741074348,

Adina Dan, asistent manager, Mobil: 0787867972

 Tel: 0261-835333, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 


 

Grupul de Acțiune Locală - Țara Oașului are ca scop implementarea Planului de Dezvoltare a Microregiunii Țara Oașului, plan care a fost elaborat în perioada octombrie 2009 – august 2010 de către un grup de inițiativă format din reprezentanţi ai administraţiei locale din comunele componente ale microregiunii, organizații neguvernamentale locale, reprezentanți ai comunității locale  (școală, biserică), ai mediului de afaceri privat și specialişti naţionali.

       Această strategie reprezintă un prim pas pentru a realiza o sinergie a acțiunilor locale, care să se întrepătrundă cu interesele regionale și internaționale, pentru a genera resurse și valori, pentru a face față problemelor comunității, a aduce calitate și bunăstare și a face ca Microregiunea Țara Oașului să se regăsească în rețeaua turistică și culturală europeană.

    Asociația "Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului" este persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, fără profit, organizată conform OG 26/2000 și autorizată de MADR prin Decizia de autorizare nr. 61760/04.08.2011, titulară a contractului de finanțare C4312011063276007/23.01.2012 pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil în condițiile Progranului Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, Axa 4 LEADER, Măsura 431.2 - "Funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului".


Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.

Toate informațiile, privind Programele PNDR și SAPARD, furnizate în această pagină sunt distribuite
GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.       

Anunțuri 2016


Contact:

Sediul GAL: Jud. Satu Mare,

Comuna Turț, P-ța Eroilor Nr. 18

Tel/fax: 0261 835333

E-mail: galtaraoasului@yahoo.com

        office@galtaraoasului.ro
Program cu publicul:
Luni-Vineri între orele 9:30 - 14:30