Ghid măsuri

Pentru accesarea "Ghidului Solicitantului" pentru:

Măsura 111 - "Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe" click aici

Măsura 112 - "Instalarea tinerilor fermieri" click aici

Măsura 141 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență" click aici

Anunț din 13.06.2012 privind actualizarea Ghidului solicitantului pentru Măsura 141 click aici

Măsura 142 - "Înființarea grupurilor de producători" click aici

Măsura 121 - "Modernizarea exploatațiilor agricole" click aici

Măsura 123 - "Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere" click aici

Măsura 312 - "Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi" click aici 

Măsura 313 - "Încurajarea activităților turistice" click aici

Măsura 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale" click aici

Pentru descărcarea "Cererii de finanțare" pentru:

Măsura 111 - "Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe" click aici

Măsura 121 - "Modernizarea exploatațiilor agricole" click aici

Anunțuri 2016


Contact:

Sediul GAL: Jud. Satu Mare,

Comuna Turț, P-ța Eroilor Nr. 18

Tel/fax: 0261 835333

E-mail: galtaraoasului@yahoo.com

        office@galtaraoasului.ro
Program cu publicul:
Luni-Vineri între orele 9:30 - 14:30