Prezentare Microregiune

    Microregiunea Ţara Oaşului este amplasată în nord-estul județului Satu Mare, în zona transfrontalieră cu Ucraina și în apropierea zonei transfrontaliere cu Ungaria. Este formată din 13 comune respectiv Tarna Mare, Bătarci, Turț, Gherța Mică, Călineşti-Oaş, Oraşu Nou, Racşa, Vama, Cămărzana, Tîrşolț, Bixad, Certeze din județul Satu Mare și comuna Remeți din judeţul Maramureş. În componenţa acestora intră 35 de sate având o populație totală de 55.299 locuitori.

   Suprafața microregiunii este de 755,30 km², iar densitatea este de 73,21 loc/km².

     Relieful predominant este cel deluros și muntos de altitudine mică și îmbină diferite tipuri de unități geomorfice.

        « Microregiunea Țara Oașului dispune de un potențial uriaș, insuficient valorificat; valorile locale, obicieiurile din zonă, mâncărurile și băuturile tradiționale, resursele naturale pot fi transformate în puncte forte care să contribuie la dezvoltarea turismului rural, a serviciilor și mesteșugurilor. Tinerii și oamenii locului trebuie să fie conștienți de acest potențial și să fie antrenați în activități care să îi motiveze și să le ofere șansa unui trai mai bun ».

               Ioan BELBE

Inițiator al Grupului de Acțiune Locală – microregiunea Țara Oașului 

 

Anunțuri 2016


Contact:

Sediul GAL: Jud. Satu Mare,

Comuna Turț, P-ța Eroilor Nr. 18

Tel/fax: 0261 835333

E-mail: galtaraoasului@yahoo.com

        office@galtaraoasului.ro
Program cu publicul:
Luni-Vineri între orele 9:30 - 14:30